ORDAINBIDEAK

Zure eskaria egiterako orduan ondoko ordainbideak dituzu eskuragarri:

BANKU TRANSFERENTZIA

2100 2356 47 0200224963 La Caixa.

 

ERRENBOLTSOZKO ORDAINKETA

 

KREDITU TXARTELA

 

HELBIDERAPENA